Zoek
Sluit dit zoekvak.
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Terug naar alle opleidingen
Opleiding

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

De overheid heeft op 1 januari 2024 het besluit genomen om een nieuw stelsel omgevingsrecht in te voeren. Het oude Bouwbesluit is vervallen en is per 1 januari 2024 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit Bbl wordt aangestuurd door de Omgevingswet die als vanzelfsprekend ook vanaf 1 januari in werking is getreden.

Omschrijving opleiding

Het Bbl bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé opleiding die geschikt is voor u.

U krijgt een compleet beeld van (wettelijke) verplichtingen. Dit zijn voorschriften die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld en aan u opgelegd worden vanuit de overheid. Hierbij is te allen tijde het doel om slachtoffers (doden en gewonden) te voorkomen en te vermijden dat een onbeheersbare brand kan en zal ontstaan.

Om een volledig, integraal beeld te geven van deze vereisten is de opleiding ingedeeld in meerdere onderwerpen, wetende:

 1. Het ontstaan van wetgeving;
  Op welke wijze is wetgeving ontstaan en in de loop der jaren ontwikkeld.
 2. Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding
  Voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning vereist, op welke wijze dient deze te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening, welke rechtszekerheid biedt deze vergunning/melding en op welke wijze is handhaving en toezicht georganiseerd in Nederland.
 3. Bouwtechnische voorschriften
  De voorschriften op gebied van bouwkundige brandveiligheid worden uitgelegd. Welke compartimenten kent het Bbl (brand-, subbrand- en beschermde subbrandcompartimenten) en wanneer zijn deze verplicht, welke eisen worden aan brand- en rookscheidingen gesteld, aan welke brand- en rookklassen moeten constructieonderdelen voldoen, wat houdt veilig vluchten in, welke stabiliteit dient de bouwconstructie te bezitten e.d.
 4. Installatietechnische voorschriften
  Uitgelegd wordt welke installaties zijn vereist binnen bouwwerken. Wanneer moet een bouwwerk worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, wanneer is of zijn noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen vereist, op welke wijze moeten deze worden onderhouden e.d.
 5. Organisatie voorschriften
  Op welke wijze moet de ontruiming bij brand georganiseerd zijn, welke eisen worden gesteld aan vluchtdeuren, waar moet aankleding in een ruimte aan voldoen e.d. Hierbij wordt ook uitleg en inzicht gegeven in de regelgeving vanuit de Arbowet en het hierbij horende Arbobesluit.

De opgedane kennis tijdens deze opleiding kan direct worden toegepast in uw eigen werkomgeving.

Voor wie is de opleiding Besluit bouwwerken leefomgeving interessant?

De opleiding is interessant voor iedereen die zich met brandveiligheid bezighoudt.

Denk hierbij aan;

 • Eigenaars en gebruikers van gebouwen
 • Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers
 • Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van de brandweer

LET OP: Heeft u al kennis van het Bouwbesluit 2012, maar wilt u de wijzigingen ten opzichte van het Besluit bouwwerken leefomgeving weten, volg dan onze 1-daagse lesdag.

Doelstelling van de opleiding

Verdieping van uw kennis over brandveiligheid.

Inzicht krijgen in:

 • de oorsprong van deze wet- en regelgeving.
 • de eisen die in het Bbl zijn vastgelegd (en de verschillen met het Bouwbesluit 2012).
 • de eisen met betrekking tot omgevingsvergunningen en gebruiksmeldingen.
 • de systematiek rondom brandcompartimentering, veilig vluchten, etc.
 • de terminologie (begrippen en termen) zoals (extra) beschermende route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc.
 • de samenhang van het Bbl met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc.

En ook:

 • de invloed van gebruiksfuncties op eisen en verplichtingen.
 • de invloed van het Bbl op de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties zoals o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduiding en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC).
 • de invloed van het Bbl op certificeringsregelingen.
 • de uitvoering van gelijkwaardige oplossingen (op basis van de Omgevingswet).

Gewenste voorkennis en denkniveau

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis. De opleiding is op MBO+ niveau.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 2 dagen. Elke lesdag begint om 09:00 uur tot duurt tot en met ongeveer 16.00 uur.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 955,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief lunch.

Studiebelasting

Voor de tweede lesdag is het van belang dat elke cursist de handouts van de eerste dag heeft doorgenomen. Dit is belangrijk voor de tweede lesdag.

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Opleiding op locatie

Deze opleiding kan ook op locatie worden verzorgd. Graag maken wij een voorstel op maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via 088 008 8321 of stuur een bericht naar info@obex.nl.

Ontvang subsidie voor uw opleidingsdeelname

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Obex Opleidingen, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of u gebruik kunt maken van deze regeling.

Bekijk opleidingsdata

Opleidingskenmerken

 • Opleidingsduur: 2 dagen
 • Kosten: €955,- excl. BTW
 • Opleidingslocaties: Fletcher Doorwerth, Fletcher Giethoorn, Fletcher Boschoord en Obex Opleidingen Arnhem
Bekijk opleidingsdata
Incompany offerte aanvragen

Uniek aan Obex Opleidingen

 • Al meer dan 20.000 cursisten
 • Uitstekende kwaliteit
 • Slagen voor het examen staat centraal
 • De opleidingen van Obex bezitten het NRTO-keurmerk
NRTO Keurmerk

Onderwerpen

In hoofdlijnen komen dezelfde onderwerpen aan bod als bij de uitgebreide opleiding ‘Brandpreventiedeskundige 1‘ alleen in minder uitgebreide vorm.

 • Wet – en regelgeving
 • Vergunningen
 • Bbl-systematiek
  • Hoe is het Bbl opgezet.
  • Er worden verschillende niveaus van veiligheid (o.a. nieuwbouw, bestaande bouw, functiewijziging en tijdelijke bouw) behandeld.
  • Werken met de aansturingstabellen in het Bbl.
 • Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Beperking van uitbreiding van brand
 • Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
 • Veilig vluchten
 • Sterkte bij brand
 • Materialen in het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Installaties
 • Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid
 • Gebruikseisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving m.b.t. ‘Voorkomen brandgevaar en ontwikkelen van brand’
 • Gebruikseisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving m.b.t. ‘Veilig vluchten bij brand’
 • Normen
 • Integrale brandveiligheid

Per niveau (bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw & brandveilig gebruik) daar worden de wijzigingen in doorgenomen. Elk niveau wordt afgesloten met een aantal opdrachten om alvast te oefenen in het Bbl.

Bekijk opleidingsdata en schrijf je in

Er zijn 4 beschikbare evenementen.

Startdatum:
21-05-2024
Bekijk alle data:

21-05-2024

04-06-2024

Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Doorwerth
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
25-09-2024
Bekijk alle data:

25-09-2024

02-10-2024

Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Rotterdam
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
18-11-2024
Bekijk alle data:

18-11-2024

25-11-2024

Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Boschoord
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
28-11-2024
Bekijk alle data:

28-11-2024

12-12-2024

Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Doorwerth
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!

Nog niet alles duidelijk?

Adres

Meander 551

6825 MD Arnhem

Openingstijden

Ma - Vrij

08:00 - 17:00 uur