Zoek
Sluit dit zoekvak.
Kennisdag Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Brandveiligheid
Terug naar alle opleidingen
Opleiding

Kennisdag Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Brandveiligheid

Op 27 maart 2024 is er een nieuwe editie van de Kennisdag Besluit bouwwerken leefomgeving & Brandveiligheid!

Omschrijving opleiding

Op 1 januari 2024 is er een nieuw stelsel omgevingsrecht van kracht gegaan. De Omgevingswet heeft zijn intrede gevonden. Doel van deze Omgevingswet is om het mogelijk te maken sneller en beter besluiten te nemen, meer ruimte te geven voor initiatief en de juridische randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame en doelmatige ontwikkeling van de leefomgeving.

Deze Omgevingswet is uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur:

 1. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 3. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 4. Omgevingsbesluit

De vier AMv’B’s zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad, maar sinds die tijd aan vele veranderingen onderhevig geweest.

Bekijk hier de aftermovie van de vorige editie op 6 december 2023.

Brandveiligheid in een nieuw stelsel

Momenteel is het overgrote deel van de publiekrechtelijke voorschriften die betrekking hebben op de brandveiligheid van en binnen bouwwerken, open erven en terrein opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 is met de ingang van de Omgevingswet te vervallen en wordt “vervangen” door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van een bouwwerk, het gebruik van een bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Regels die nu grotendeels in het Bouwbesluit staan. De huidige regelgeving wordt grotendeels overgeheveld naar dit Bbl.

Deze ‘Kennisdag Bbl en brandveiligheid’ wordt georganiseerd op een optimaal, maar ook een noodzakelijk moment om uzelf alle ins en outs rondom brandveiligheid in combinatie met het Bbl inzichtelijk te maken. Na deze dag bent u volledig bijgespijkerd aangaande de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bbl.

Dankzij een rouleersysteem zult u alle thema’s bijwonen. Hiervoor is gekozen om een integraal kader te kunnen geven aan alle aanwezigen.

Voor wie is deze dag interessant?

Deze Kennisdag is interessant voor degene die zijn of haar kennis wil actualiseren en optimaal voorbereid wil zijn op de Omgevingswet en het Bbl.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden en daarmee verzekeren van een plek? Dat kan! De inschrijvingstermijn voor deze unieke Kennisdag is open. U ontvangt daarna van ons meer informatie.
De prijs voor deze interessante dag is € 325,- per persoon (excl. BTW)

De eerste sessie start rond 10.00 uur en de dag zal rond 15.00 uur eindigen.

Locatie: Fletcher Hotel Doorwerth

Bekijk opleidingsdata

Opleidingskenmerken

 • Opleidingsduur: 1 dag
 • Kosten: €€325,- excl BTW
 • Opleidingslocaties:
Bekijk opleidingsdata
Incompany offerte aanvragen

Uniek aan Obex Opleidingen

 • Al meer dan 20.000 cursisten
 • Uitstekende kwaliteit
 • Slagen voor het examen staat centraal
 • De opleidingen van Obex bezitten het NRTO-keurmerk
NRTO Keurmerk

Onderwerpen

Programma

Tijdens deze dag worden drie sessies gegeven, elk met een eigen onderwerp (juridisch, bouwkundig en installatietechnisch). Elke sessie zal ongeveer 70 minuten duren. Tijdens elk van deze sessies behandelt een van onze docenten per onderwerp alle relevante aspecten en veranderingen die de ingang van de Omgevingswet met zich meebrengt.

Alles is erop gericht om u praktische kennis en kunde mee te geven, zodat met de Omgevingswet en het Bbl gewerkt kan worden.

Algemeen
 • Inleiding
 • De drie sporen (Omgevingswet, de 4 AMvB’s en de Omgevingsregeling)
 • De Omgevingswet
 • De 4 AMvB’s
 • De Omgevingsregeling
 • Wettelijke niveaus van (brand)veiligheid
 • Zorgplichten vanuit de Omgevingswet
Juridische onderwerpen
 • Inleiding
 • Technische omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
 • Ruimtelijke omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Algemene regels
 • Bevoegd gezag
 • Normadressaten
 • Maatwerkregels en -voorschriften
 • Rechtens verkregen niveau
 • Gelijkwaardigheid
 • Gebruiksmelding
 • Zorgplichten vanuit het Bbl
 • Brandveilig gebruik van bouwwerken
 • Handhaving en toezicht
Installatietechnische onderwerpen
 • Sprinklerinstallaties in parkeergarages
 • Oplaadpunten in parkeergarages
 • Wijzigingen eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 • Welke artikelen gelden vanuit Bbl
 • Enkele vluchtroute
 • Wijziging certificering
 • Rookmelders in woningen
 • Noodvelichting
 • Zorgplicht Bbl
 • Onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstalltie
 • Onderhoud brandslanghaspels
 • Mobiele blustoestellen
 • Brandweeringang
Bouwkundige onderwerpen
 • Beperking van het ontwikkelen van brand en rook (brand- en rookklassen constructieonderdelen)
 • Beperking van uitbreiding van brand (brandcompartimentering & WBDBO)
 • Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook (subbrandcompartimentering, beschermde subbrandcompartimentering, WBDBO & WTRD)
 • Zelfsluitende constructieonderdelen
 • Vluchtroutes (inrichting & capaciteit)
 • Brand- en explosievoorschriftengebied

Bekijk opleidingsdata en schrijf je in

Er zijn 0 beschikbare evenementen.

Nog niet alles duidelijk?

Adres

Meander 551

6825 MD Arnhem

Openingstijden

Ma - Vrij

08:00 - 17:00 uur