Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Programma van Eisen opstellen BMI/OAI (gevorderd)
Terug naar alle opleidingen
Opleiding

Programma van Eisen opstellen BMI/OAI (gevorderd)

Hoewel er geen wettelijke eisen zijn voor wie een Programma van Eisen voor de Brandmeldinstallatie (BMI) en Ontruimingsalarminstallatie (OAI) mag opstellen, is deskundigheid in dit veld cruciaal.

Omschrijving opleiding

Dit geldt voor iedereen in het vakgebied, zoals brandmeldinstallateurs, branddetectiebedrijven en brandveiligheidsadviseurs. Een goed opgesteld programma van eisen (PvE) is essentieel voor de correcte uitvoering en eventuele certificeerbaarheid van deze installaties. Het opstellen van een PvE, ook bekend als uitgangspuntendocument (UPD), vereist daarom naast normkennis ook aanvullende expertise.

Obex beschikt over een uitgebreide ervaring in het opstellen van PvE’s voor BMI en OAI. Tijdens deze opleidingsdag leert u hoe u een PvE voor BMI en OAI kun opstellen, met aandacht voor specifieke aspecten en aandachtspunten. U krijgt inzicht in hoe het PvE fungeert als ‘kapstok’ voor alle relevante wet- en regelgeving en hoe onduidelijkheden vanuit de normen kunnen worden verhelderd. U verwerft kennis over belangrijke onderwerpen zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) , certificering van  Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en relevante delen uit de NEN-normen. Na deze opleiding bent u in staat om een volledig PvE BMI en OAI op te stellen.


Doelgroep van de opleiding

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zelfstandig een PvE wil leren opstellen, hierbij kan gedacht worden aan projecteringsdeskundigen, onderhoudsdeskundigen en adviseurs.


Doelstelling van de opleiding

Het opdoen van kennis en vaardigheden aan de hand van een casus om op een gestructureerde en doelmatige manier een uitgebreid PvE te kunnen opstellen.


Vereiste voorkennis en niveau

Deze opleiding is geschikt voor projecteringsdeskundigen en onderhoudsdeskundigen die zelf een PvE willen opstellen. Daarnaast is de cursus geschikt voor cursisten die de cursus PvE lezen hebben gevolgd bij Obex. De opleiding is op MBO+ niveau.

Heeft u deze kennis nog niet, volg dan eerst de opleiding PvE lezen.


Duur van de opleiding

De opleiding duurt één dag, van 09:00 tot ongeveer 16:00 uur.


Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het bijwonen van de opleidingsdag.


Kosten

De investering voor de opleiding bedraagt € 525,-, inclusief lesmateriaal en lunch, exclusief BTW.


Certificering

Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Bekijk opleidingsdata

Opleidingskenmerken

  • Opleidingsduur: 1 dag
  • Kosten: €525,- excl. BTW
  • Opleidingslocaties: Obex Opleidingen Arnhem en Fletcher Rotterdam
Bekijk opleidingsdata
Incompany offerte aanvragen

Uniek aan Obex Opleidingen

  • Al meer dan 20.000 cursisten
  • Uitstekende kwaliteit
  • Slagen voor het examen staat centraal
  • De opleidingen van Obex bezitten het NRTO-keurmerk
NRTO Keurmerk

Onderwerpen

Wet- en regelgeving in relatie met het PvE, o.a.:

– Besluit bouwwerken leefomgeving
– Uitleg van gebruiksfuncties
– Wanneer wordt een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist
– Hoe wordt de omvang van een brandmeldinstallatie bepaald
– Welke type ontruimingsalarminstallatie worden geëist
– Welke eisen worden gesteld aan een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
– Certificeren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Het opstellen van een PvE voor een brandmeldinstallatie a.d.h.v. een casus, o.a.:

– Certificering
– Omvang van de bewaking
– Indeling detectiezones
– Sturingen
– Brandweeringang
– Brandweerpaneel
– Doormelding alarm en storing
– Hoe om te gaan met afwijkingen

Het opstellen van een PvE voor een ontruimingsalarminstallatie a.d.h.v. een casus, o.a.:

– Vaststellen type ontruimingsalarminstallatie
– Wijze van activeren
– Omvang ontruimingsalarminstallatie
– Eisen geluidsniveau
– Indeling alarmeringszones
– Locatie ontruimingsbedienpaneel
– Hoe om te gaan met afwijkingen

Bekijk opleidingsdata en schrijf je in

Er zijn 2 beschikbare evenementen.

Startdatum:
17-10-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Obex Opleidingen Arnhem
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
09-12-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Rotterdam
Docent:
Marco de Bruin
Schrijf je in!

Nog niet alles duidelijk?

Adres

Meander 551

6825 MD Arnhem

Openingstijden

Ma - Vrij

08:00 - 17:00 uur