Programma van Eisen opstellen BMI/OAI
Terug naar alle opleidingen
Opleiding

Programma van Eisen opstellen BMI/OAI

Hoewel er geen wettelijke eisen zijn voor wie een Programma van Eisen (PvE) voor de Brandmeldinstallatie (BMI) en Ontruimingsalarminstallatie (OAI) mag opstellen, is deskundigheid in dit veld cruciaal.

Omschrijving opleiding

Dit geldt voor iedereen in het vakgebied, zoals brandmeldinstallateurs, branddetectiebedrijven en brandveiligheidsadviseurs. Een goed opgesteld PvE is essentieel voor de correcte uitvoering en eventuele certificeerbaarheid van deze installaties. Het opstellen van een PvE, ook bekend als uitgangspuntendocument (UPD), vereist daarom naast normkennis ook aanvullende expertise. 

Obex beschikt over uitgebreide ervaring in het opstellen van PvE’s voor BMI en OAI. Tijdens deze opleidingsdag leert u hoe u een PvE voor BMI en OAI gedetailleerd doorloopt, met aandacht voor specifieke aspecten en aandachtspunten. U krijgt inzicht in hoe het PvE fungeert als ‘kapstok’ voor alle relevante wet- en regelgeving, en hoe onduidelijkheden vanuit de normen kunnen worden verhelderd. U verwerft kennis over belangrijke onderwerpen zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de Regeling Brandmeldinstallaties en relevante brandveiligheidsconcepten. Na deze opleiding bent u in staat om de essentiële uitgangspunten te identificeren en hoe deze in het PvE geformuleerd kunnen worden. 

Doelgroep van de opleiding 

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het opstellen of beoordelen van PvE’s. 

Doelstelling van de opleiding 

Het opdoen van kennis en vaardigheden om op een gestructureerde en doelmatige manier een PvE te kunnen opstellen of beoordelen. 

Vereiste voorkennis en niveau 

Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De opleiding is op MBO+ niveau. 

Duur van de opleiding 

De opleiding duurt één dag, van 09:00 tot ongeveer 16:00 uur. 

Studiebelasting

De studiebelasting beperkt zich tot het bijwonen van de opleidingsdag. 

Kosten 

De investering voor de opleiding bedraagt € 499,-, inclusief lesmateriaal en lunch, exclusief BTW.  

Certificering 

Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. 

Opleiding op uw locatie 

Obex biedt de mogelijkheid om deze opleiding op uw locatie te verzorgen. Voor meer informatie en een persoonlijke offerte kunt u contact opnemen met onze adviseurs viaopleidingen@obex.nl of 088 008 8321 

Subsidiemogelijkheden 

Medewerkers van bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijven kunnen voor deze opleiding subsidie aanvragen. Informeer bij WIJ-Techniek voor meer informatie over de subsidieregeling. 

Bekijk opleidingsdata

Opleidingskenmerken

  • Opleidingsduur: 1 dag
  • Kosten: €499,- excl. BTW
  • Opleidingslocaties: Obex Opleidingen Arnhem en Fletcher Boschoord
Bekijk opleidingsdata
Incompany offerte aanvragen

Uniek aan Obex Opleidingen

  • Al meer dan 20.000 cursisten
  • Uitstekende kwaliteit
  • Slagen voor het examen staat centraal
  • De opleidingen van Obex bezitten het NRTO-keurmerk
NRTO Keurmerk

Onderwerpen

Doel van het PvE

Wet- en regelgeving in relatie met het PvE, o.a.:
– Besluit bouwwerken leefomgeving
– Wanneer wordt een brandmeldinstallatie vereist
– Hoe wordt de omvang van een brandmeldinstallatie bepaald
– Welke kwaliteitseisen  worden gesteld aan een brandmeldinstallatie
– Eisen aan de PvE-opsteller
– Wanneer is een PvE vereist
– Regeling Brandmeldinstallaties
– Certificeren van een Ontruimingsalarminstallatie

Het opstellen en beoordelen van een PvE voor een brandmeldinstallatie, o.a.:
– Inspectiefrequentie
– Certificaat
– Omvang van de bewaking
– Eisen Marsh voor scholen
– Proefbrand
– Afwijkingen m.b.t. parkeergarages
– Prestatie-eis ongewenste en onechte brandmeldingen
– Prestatie-eis systeembeschikbaarheid
– Indeling detectiezones
– Indeling alarmeringszones
– Sturingen
– Brandweeringang
– Brandweerpaneel
– Doormelding alarm en storing
– Voorbeelden van afwijkingen in het PvE
– Hoe om te gaan met afwijkingen

Functiebehoud in relatie met het PvE

PvE voor een bestaande brandmeldinstallatie

Het beoordelen en opstellen van een PvE voor een ontruimingsalarminstallatie, o.a.:
– Vaststellen type ontruimingsalarminstallatie
– Wijze van activeren
– Omvang ontruimingsalarminstallatie
– Talen gesproken boodschap
– Geluidsniveau tonen en gesproken woord
– Alarmeringszones
– Bedienpaneel
– Installatie attest

Bekijk opleidingsdata en schrijf je in

Er zijn 5 beschikbare evenementen.

Startdatum:
28-03-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Obex Opleidingen Arnhem
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
04-04-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Rotterdam
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!
Startdatum:
03-06-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Boschoord
Docent:
Crépin Waldrich
Schrijf je in!
Startdatum:
04-06-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Fletcher Giethoorn
Docent:
Jasper Bergwerff
Schrijf je in!
Startdatum:
17-10-2024
Begin- en eindtijd:
09:00 uur - 16:00 uur
Locatie:
Obex Opleidingen Arnhem
Docent:
Marije van Asselt
Schrijf je in!

Nog niet alles duidelijk?

Adres

Meander 551

6825 MD Arnhem

Openingstijden

Ma - Vrij

08:00 - 17:00 uur