Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Een effectieve BHV-organisatie is een integraal onderdeel van het brandveiligheidsproces binnen elke organisatie. De rol van Hoofd BHV, opgedeeld in strategische en operationele taken, is hierbij van cruciaal belang. 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet elke organisatie zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, waarbij maatregelen zoals eerste hulp, brandbestrijding, en evacuatie essentieel zijn. Het Hoofd BHV speelt een sleutelrol in het organiseren en implementeren van deze maatregelen. 

Het Strategisch Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het beleid en de structuur van de BHV-organisatie. Deze persoon werkt nauw samen met de directie, stelt het BHV-beleidsplan op, zorgt voor de nodige budgetten, en stemt de organisatorische brandveiligheidsmaatregelen af op de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. 

Aan de andere kant is het Operationeel Hoofd BHV verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het BHV-beleid. Deze rol omvat het plannen van oefeningen, het aansturen van het BHV-team, en het zorgen voor actuele les- en ontruimingsplannen. 

Vaak wordt aangenomen dat één persoon beide rollen kan vervullen, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar. De complexiteit van beide functies vraagt om gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Wanneer deze kennis intern ontbreekt, is het raadzaam om een externe expert in te schakelen. Deze kan een strategisch BHV-beleidsplan ontwikkelen en implementeren, en zo zorgen voor een gestructureerde en effectieve BHV-organisatie.