Zoeken
Sluit dit zoekvak.Maak kennis met:
Marco de Bruin

Onze docenten verzorgen wekelijks verschillende opleidingen door heel Nederland, maar wat is de achtergrond van hen? Om deze docenten wat beter te leren kennen vertellen we graag wat over hun kennis en kunde en komt u te weten bij welke opleidingen u onze collega kunt treffen. Maak kennis met Marco de Bruin.

Hoe lang geef je al les?

Ik verzorg sinds 2004 al les. Dat heb ik niet alleen voor mezelf maar ook vooral voor veel andere opleiders (die vooral BHV aanboden) gedaan. Daar is vanaf 2013 Obex bijgekomen voor vakgerichte en technische opleidingen.
 

Welke opleidingen verzorg je?

Ik ben begonnen met het lesgeven vanuit de ArboWet met Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener, Ploegleider en Preventiemedewerker. De jaren erna werd dit eerst Beheerder BMI die vanaf 1 januari uitgebreid is met Ontruimingsalarminstallatie.
Daarnaast ben ik bekend met Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie. Voor Obex geef nu vooral Onderhoudsdeskundige BrandmeldinstallatiesOnderhouds- en Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties en Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties. Tevens kun je mij treffen bij de opleiding Noodverlichtingsdeskundige.

Wat maakt het lesgeven zo leuk?

De interactie met de cursisten en de kennis en kunde die ik heb kunnendoorgeven aan anderen. Dat vind ik erg leuk! Je weet daarnaast nooit waar en wat je van tevoren tegen kan komen. Je moet op dat soort situaties en vragen zien te anticiperen. Maar ook de vele inkijken en verhalen die je krijgt vanuit bedrijven, instellingen en de markt over wat er leeft en speelt is erg interessant. Op deze manier kan ik ook mijn kennis weer verbreden en vergroten.
 

Waar ligt jouw specialiteit?

Mijn specialiteit betreft de opleidingen ligt wel bij Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener, Beheerder BMI/OAI (op locatie) en de opleiding Projecteringsdeskundige OAI. Daarnaast kan ik wet-, regelgeving en normeringen naar begrijpelijke taal voor eigenaren/gebruikers en bedrijven in de markt goed vertalen.

 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek eruit?

Gemiddeld geef ik 2 dagen per week een opleiding en in sommige drukke maanden is het zelfs 3 dagen per week. Er is echter geen week hetzelfde. Afhankelijk van de aanvragen doe ik voor verschillende zorginstellingen de planning en organisatie van hun Inspectiecertificering. 

Onafhankelijk advies inzake brandveiligheid waarbij toetsing van de bestaande situatie dan wel de nieuwbouw/verbouw situatie plaatsvindt aan de wettelijke kaders. Toetsing naar aanleiding van een controle of aanschrijven van de gemeente/brandweer. Maar ook het begeleiden van het gehele proces van aanbesteding tot opleveren gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of onderdelen hiervan.
 

Tevens buig ik mij over het schrijven van Programma’s van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en het projecteren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op plattegrondtekening of controle daarvan.
 

Welke diploma’s heb je en welke wil je nog halen?

Ik ben in bezit van de het diploma HTS Elektrotechniek/bedrijfskunde, Autocadtekenaar, VCA basis en VOL, (elk jaar) BHV/AED, Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener, Ploegleider, Preventiemedewerker, Beheerder BBMI/OAI. Projecteringsdeskundige BMI en Projecteringsdeskundige OAI, Onderhoudsdeskundige BMI/OAI, Installatiedeskundige BMI/OAI,  noodverlichtingsdeskundige, MBV en TBV en tot slot Brandpreventiedeskundige I. Wanneer straks het Besluit Bouwwerken Leefomgeving daadwerkelijk van kracht is, wil ik inhoudelijk daar ook alles van weten.

 

Wat trekt jou aan in brandveiligheid? 

Zorgen dat we Nederland een stuk veiliger maken dan dat het nu is en de wens dat we met elkaar dezelfde kant uit gaan denken en kijken. Het beetpakken van uitdagende projecten waarbij zowel installatietechnische als bouwkundige wensen van de eigenaar/gebruiker en de eisen vanuit de gemeente/brandweer met elkaar worden afgestemd. Oftewel het hele spel om te zorgen dat alle partijen tevreden zijn met het eindresultaat; het project voldoet aan wet- en regelgeving en er een zo veilig mogelijke maar ook werkbare situatie ontstaat.
 

Wat zou je mee willen geven voor de toekomst?

Wat we in Brandveiligheidsland een heel stuk zouden kunnen verbeteren is het meer eenduidig interpreteren en toepassen van wet-, regelgeving en normeringen. Hopelijk komt daar gauw verandering in.