Zoek
Sluit dit zoekvak.Maak kennis met:
Nick Warnshuis

Onze docenten verzorgen wekelijks verschillende opleidingen door heel Nederland, maar wat is de achtergrond van hen? Om deze docenten wat beter te leren kennen vertellen we graag wat over hun kennis en kunde en komt u te weten bij welke opleidingen u onze collega kunt treffen. Maak kennis met Bart Lohuis.

Hoe lang geef je al les?

Ik geef sinds juni 2017 les. Op dat moment was ik ruim negen maanden in dienst bij Obex. Al vrij snel ben ik dus les gaan geven.
 

Welke opleidingen verzorg je?

Ik ben gespecialiseerd in de bouwkundige opleidingen en heb al veel verschillende opleidingen op dit gebied verzorgd. Op dit moment ben ik docent voor Aankomend BrandpreventiedeskundigeBrandpreventiedeskundigeSpecialist Bouwkundige Brandveiligheid en FSE in 1 dag. Maar je zou mij ook kunnen treffen bij Bouwbesluit Brandveiligheid en Bouwbesluit naar BBL en Brandwerende Scheidingen en Doorvoeringen.

Wat maakt het lesgeven zo leuk?

Ik geniet ervan om mijn passie voor brandveiligheid met de cursisten te mogen delen. Het leukste aan het lesgeven is het contact met de cursisten en de interactie met de groep. Als docent is het ontzettend leuk wanneer ik een enthousiaste groep heb waarbij er veel interactie met de cursisten ontstaat en er ruimte is voor leuke praktijkvoorbeelden/-casussen. Aanvullend hierop word ik door de voorbereiding op de cursus getriggerd om mijn eigen kennis continu op peil te houden en mijzelf verder te ontwikkelen.
 

Waar ligt jouw specialiteit?

Ik ben vooral gespecialiseerd in Bouwkundige brandveiligheid en bouwregelgeving.
 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek eruit?

Gemiddeld ben ik twee werkdagen per week werkzaam als Brandveiligheidsmanager  (namens zusterbedrijf Brafon) bij relaties op locatie. Hierbij zijn vergaderingen met de opdrachtgever, aannemers/applicateurs en vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en Veiligheidsregio aan de orde van de dag. Daarnaast ben ik bezig met het opstellen van rapportages en de begeleiding van uitvoeringsprojecten. Gemiddeld een dag per week ben ik op locatie aanwezig om een inspectie/brandveiligheidsonderzoek uit te voeren en een dag om de rapporten op te stellen. Daarnaast sta ik uiteraard een dag per week voor de klas om de verschillende opleidingen te verzorgen. 

 

Welke diploma’s heb je zelf en staan nog op je wensenlijst?

Ik ben op dit moment in het bezit van de volgende diploma’s:

  • HBO Integrale Veiligheidskunde (bachelor of business administration; BBA)
  • Brandpreventiedeskundige 1 
  • Bouwkundige Bandveiligheid
  • Fire Safety Engineering – IFV
     

Op dit moment heb ik nog wel de wens om enkele andere diploma’s te behalen. Dit zijn de diploma’s:

  • Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie
  • Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallatie Type B
  • Noodverlichtingsdeskundige
  • Omgevingsrecht

Wat trekt jou zo aan in Brandveiligheid? 

De diversiteit in het beroepenveld maakt brandveiligheidsvraagstukken ontzettend interessant. De voorschriften die vanuit bouwregelgeving worden gesteld bieden hiervoor het juridisch kader, echter dienen bouwwerken veelal risicogericht te worden beoordeeld om tot een acceptabel restrisico te komen. Het brandveiligheidsniveau van een gebouw wordt door een groot aantal factoren en de onderlinge afstemming hiervan bepaald, waardoor een integrale aanpak is vereist. Door een risicogerichte brandveiligheidsbenadering wordt immers de mogelijkheid gecreëerd om middels een maatwerkoplossing een daadwerkelijk brandveilig gebouw te realiseren.
 

Wat zou je mee willen geven voor de toekomst?

De brandveiligheidsvoorschriften die zijn opgenomen in de vigerende bouwregelgeving geven veel houvast echter zijn er een groot aantal situaties waarbij het enkel voldoen aan de wet- en regelgeving niet per se resulteert in een brandveilig gebouw. Er dient altijd rekening te worden gehouden met een risicogerichte brandveiligheidsbenadering, waarbij de toegepaste voorzieningen/maatregelen moeten zijn afgestemd op de daadwerkelijk aanwezige risico’s. Ik zou Brandveilig Nederland mee willen geven om niet enkel naar de vanuit het publiekrecht gestelde brandveiligheidsvoorschriften te kijken, maar aandacht te besteden aan een risicogericht brandveiligheidsbeleid om ervoor te zorgen dat de gebouw- en doelgroep specifieke risico’s met doeltreffende brandveiligheidsmaatregelen adequaat worden beheerst.